Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Welkom bij de

Academy Zorg

Als hulpverlener werk je intensief samen met ouders en kinderen. Waarom kan je dat ene kind of die ene ouder makkelijker bijstaan. We weten dat in contact ook minder fijne kanten van gedrag naar voren komen. Mensenwerk is voor iedereen een uitdaging. De vraag is waarom lukt het bij de ene situatie wel en de andere niet? Waarom verloopt het ene contact stroef en stroperig, vind je dat ene kind, ouder of systeem lastiger dan de andere? Hoe komt het dat je het gevoel hebt dat je in sommige situaties stagneert in de begeleiding, terwijl je inhoudelijk precies weet wat je kan doen?

Dit vraagstuk hield de oprichters van Treen je Breen bezig. Na jaren van ontwikkeling hebben ze het antwoord gevonden en trainen ze jeugdhulpverleners met een achtergrond op WO en HBO niveau. Treen je Breen leert je spelen met overdracht-tegenoverdracht. Met als resultaat dat je met meer zelfverzekerd, zelfredzaam en creatief wordt, zodat je het proces van de ander kan zien en begeleiden. 

Academy

Jouw eigen ontwikkeling

Ieder persoon doet ervaringen op in zijn leven. Ervaringen worden opgedaan in diverse systemen; gezin van herkomst, schoolklas, (sport)team, werk, vriendengroep. Zo neem je op geheel eigen wijze situaties waar en geef je daar op jouw manier betekenis aan. Deze ervaringen bepalen niet alleen het voelen en denken, maar zorgen ook voor een unieke manier van handelen. Ieder mens heeft unieke ervaringen die zorgen voor een unieke manier van waarnemen, betekenis verlenen en van daaruit handelen. In contact met de ander(en) heb je dus te maken met unieke manieren van reageren in diverse situaties, wat kan zorgen voor diverse spanningsvelden. Als professional balanceer je continue op die spanningsvelden op zoek naar een nieuw evenwicht.

De training

Tijdens de trainingen en opleidingen op de Academy wordt volop gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Praktijkleren is leidend en wordt ondersteund door theorie. Na de training ga je nieuwe ervaringen opdoen en ontdekken dat je “lastige” situaties steeds beter doorgrondt.

Je ontdekt jouw antwoorden op de vragen.
Waarom lukt het bij de ene situatie wel en de andere niet?
Waarom verloopt het ene contact stroef en stroperig, vind je dat ene kind, ouder of systeem lastiger dan de andere?
Hoe komt het dat je het gevoel hebt dat je in sommige situaties stagneert in de begeleiding, terwijl je inhoudelijk precies weet wat je kan doen?

Met als doel om de verandering te zien en kunnen invoeren in je dagelijks werk als jeugdhulpverlener. 

  De opleiders

De trainers

Ilse Welp, Edith Steijns en Birgit Steijns  

Ilse heeft een achtergrond in kinder- en jeugd psycholoog en GZ-psycholoog.

Edith heeft een achtergrond in onderwijs, jeugdpsychotherapie, opleider bij de Inholland Academy en supervisie.

Birgit heeft een achtergrond in jeugdpsychotherapie en opleider bij de Inholland Academy.


Het team van de Treen je Breen Academy is veelzijdig, waardoor antwoord wordt gevonden voor de transformatie van iedere unieke jeugdhulpverlener.


Een warme Groet,

het team van Treen je Breen

"Hoe je kijkt maakt wat je ziet

en min of meer wat je doet of laat."

© 2022 Treen je Breen