Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Treen je Breen

Academy Onderwijs

Wat is er mooier dan bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind of een tiener. Waar jij de ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel en fysiek kan stimuleren. De persoon bent waar de oud-leerling op latere leeftijd met een glimlach aan terugdenkt. Niet alleen omdat je alles zo goed doet, maar juist omdat je echt bent, authentiek. Waarbij je in de pieken en de dalen vanuit hoop en vertrouwen in contact blijft bij het kind.

Contact maken met een leerling die lekker in de flow zit, vraagt andere skills dan met een leerling met weerstand. Gedrag van kinderen kan met regelmaat uitdagend zijn. In het werken en opvoeden van kinderen zie je met regelmaat communicatie vanuit weerstand, niet alleen vanuit het kind, maar ook vanuit de volwassene. In contact vanuit weerstand komen ook de mindere charmante kanten van ons menselijk gedrag naar voren. De vraag is waarom lukt het in die ene situatie wel om in balans te blijven en in een andere situatie niet? Waarom verloopt het ene contact stroef en stroperig, vind je die ene leerling, ouder of gezin lastiger dan de andere?

Onderwijs is mensenwerk waarbij je ondersteuning geeft aan de ontwikkeling van een kind naar zelfredzaamheid, kritisch denken en zelfvertrouwen Je kijkt continu naar de optimale ontwikkeling voor iedere leerling. Het voorkomen en oplossen van niet alleen individuele maar ook klassikale problemen zijn onderdeel van je dagelijkse werk. Je stemt af met ouders, collega's in school en eventueel met het zorgteam. Begeleiden van kinderen doe je altijd samen. Alle volwassenen, betrokken bij het kind, sturen en spiegelen het kind in zijn ontwikkeling. Een basisbegrip dat Edith Steijns in haar boek, de volgende stap in opvoeden -balans, thuis en op school- uitgebreid beschrijft. Het is een verrijking als er optimaal wordt samengewerkt om de ontwikkeling van het kind bij te staan. Samenvattend kan je zeggen dat je in het onderwijs een duizendpoot moet zijn, waarbij persoonlijke uitdagingen met regelmaat aandacht vragen. 

De oprichters van Treen je Breen hebben onder leiding van de Universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar het optimale ontwikkel-leerklimaat voor kinderen en tieners. Op het moment dat er een sociaal-emotionele balans in de klas is, groeit iedere leerling in zijn cognitieve ontwikkeling. Voor mensen uit het onderwijs niet verbazingwekkend. Wat kan je als school doen om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen? Hoe kan iedere leraar de groei van zichzelf inzetten om het potentieel van de leerling waar te maken? Hoe krijg je een warm en afgestemd schoolklimaat? Hoe zorg je dat iedere leerling zijn eigen pad in ontwikkeling ziet en oppakt? Vragen waar Treen je Breen na jarenlange ontwikkeling het antwoord op heeft.

Iedere workshop, training of andere begeleiding, die Treen je Breen geeft, wordt op maat gemaakt. Iedere school, ieder team en iedere leerkracht is uniek en kent zijn eigen normen en waarden. In overleg wordt gekeken wat er nodig is om tot het gewenste eindresultaat te komen. De ene school nodigt Treen je Breen uit om samen te kijken hoe de betrokkenheid van leraren vergroot kan worden. Een andere school organiseert een teamdag met een passende workshop. Een derde school zet in op een zes daagse training om reflectie en afstemming te vergroten en samen dezelfde kant op te kijken. Een vierde school kiest om een leraar individueel te laten opleiden aan de Inholland Academy, waar Treen je Breen verschillende opleidingen verzorgt.

Treen je Breen werkt samen met Gelukkig Kind, Praktijk Wijs en de Inholland Academy om aan alle behoeftes te kunnen voldoen.

Teamtraining

In alle trainingen op maat ligt de focus op zowel de verbinding binnen het team als het individu. Iedere deelnemer zal na de training meer in zijn kracht staan. De leraar zal ontspannen, vol (zelf)vertrouwen en vanuit eigenheid de leerlingen, ouders en collega's tegenmoet treden.

We onderzoeken en kijken altijd samen met de school naar de behoefte vanuit de huidige ontwikkeling van de school. Voorbeelden van teamtrainingen zijn; het begeleiden van een team in pedagogische vaardigheden, het coachen van het team in eigen ontwikkeling en in samenwerking waarbij (zelf)reflectie de basis is,  afstemming en communicatie met leerlingen en/of ouders, intervisievaardigheden voor het team, hoe kan je binnen school de executieve functies van leerlingen bevorderen. 

Neem contact op met Treen je Breen voor een training op maat. 

Teamdag of Ouderavond

Treen je Breen verzorgt teamdagen en ouderavonden in de vorm van workshops. Workshops van een of twee dagdelen inspireren, geven inzicht en blijken waardevol. Treen je Breen heeft meerdere interactieve workshops ontwikkeld. Laat je inspireren door onderstaande bestaande workshops. Onderwerpen op aanvraag is ook mogelijk!

1. Grip op lastige oudergesprekken
2. Liefdevol confronteren
3. Betekenisvolle en rijke kindgesprekken voeren
4. Feedback geven en ontvangen; Hart samenwerken
5. Kijken en luisteren achter het gedrag
6. Ieder kind zien vanuit zijn eigen ontwikkeling
7. Stimuleren van eigenaarschap bij het kind
8. Oplossingsgericht werken met kinderen

Opleiding Schoolcoaching 
Inholland Academy

Als leerkracht/docent wil je optimaal resultaat behalen met je leerlingen. Om dat doel te bereiken zijn de competenties van leerkrachten/docenten nu belangrijker dan ooit. Coaching is een waardevol instrument om beginnende en ervaren leerkrachten te helpen bij hun verdere professionalisering. Een goede coach om hen in dit proces te begeleiden is onontbeerlijk. Met behulp van coaching speel je in op de ontwikkelingen op onderwijskundig en maatschappelijk gebied en til je de leerkrachten/docenten én de school naar een hoger plan. De opleiding Schoolcoach is een inspirerende opleiding om het beste uit jezelf, collega’s én leerlingen te halen!

Birgit, Edith en Iris geven deze opleiding binnen de Inholland Academy. Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Wat leerkrachten, docenten, intern begeleiders
en directieleden zeggen  

Ik ben super blij dat ik de opleiding bij Edith en Birgit Steijns volg. Met mezelf aan de slag gegaan met af en toe blijdschap, af en toe frustratie en af en toe een traantje, dat hoort bij mijn persoonlijke reis van verandering. 


De opleiding is nog niet klaar. Ik merk nu al dat ik het verschil kan maken binnen mijn eigen schoolorganisatie.


Veel oefenen met casuïstiek zorgt ervoor dat mijn eigen processen in beweging komen. Twee docenten met veel ervaring.


Nafiesa Oemed

Schoolleider

Als ik terugkijk en zie wat voor een stappen de leerlingen in korte tijd allemaal hebben gemaakt is onze samenwerking wel erg waardevol geweest voor de hele klas.


De leerlingen in de klas zitten lekkerder in hun vel dan ze zaten. Een mooi begin voor het verdere leerproces.


Bedankt, je bent echt van enorm belang geweest voor mij en voor mijn leerlingen uit deze groep. Daarnaast was het ook nog een supergezellig met jou als meedenker in de groep.


Juf Anja

leerkracht

Ontzettend bedankt voor jullie scherpzinnigheid en begeleiding.
De opleiding heeft me naast vakkennis ook zelfkennis gebracht. Het was een groot cadeau en onmisbaar voor onderwijsvernieuwing.


Ik vraag me af of leerlingen makkelijker zijn geworden? Nou, nee de sleutel lag bij mij zelf.  Op deze manier leerlingen begeleiden voelt niet als werken.


Ik ben rustiger geworden. Ik heb geleerd bij de andere te zijn. Jullie hebben me geleerd verwarring om te zetten in daadkracht en vertrouwen.

Schoolteam

Samenwerkingsverband


Opleiders

Edith en Birgit Steijns.

Edith komt uit het onderwijs. Tijdens haar lerarenopleiding gaf ze bijlessen. Haar zus Birgit nam de begeleiding over toen Edith voor 1,5 jaar naar het buitenland verhuisde. Hun samenwerking is toen al begonnen.


Begin jaren '00 ontdekten Birgit en Edith dat cognitieve ontwikkeling niet los gezien kon worden van emotionele en sociale ontwikkeling. Ze besloten opnieuw de schoolbanken in te gaan om psychotherapie te gaan studeren. 


De stroming positieve psychologie dragen ze een warm hart toe. Op het moment dat een leerling sociaal emotioneel in balans is, vindt er vrijwel automatisch een groei plaats op cognitief en fysiek niveau. 


In 2015 hebben ze een onderzoek gedaan op de een lagere school waar alle leerlingen en leerkrachten van vier klassen sociaal en emotioneel begeleid werden. Het zelfvertrouwen en de sfeer in de klas groeide, als ook de cognitieve resultaten. Dit onderzoek werd begeleid door een masterstudent Onderwijskunde Leiden Universiteit. 


Leren en ontwikkeling houdt nooit op. Er is altijd groei mogelijk, dit leven de zussen iedere keer weer voor!


Een warme Groet,

Birgit & Edith

© 2023 Treen je Breen