Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Treen je Breen

Academy Opvang 

In de kinderjaren wordt het fundament gelegd voor het verdere leven van een mens. Wat is er mooier dan hieraan bij te dragen. Een kind luistert beter vanuit echt contact. Als pedagogisch medewerker kan jij hier het verschil in maken.

Bij het ene kind is contact maken makkelijker dan bij het andere kind. Je herkent het wel het kind dat alsmaar verdrietig is als zijn ouders weggaan. Of een kind dat liever niet naar de BSO komt en niet tot spelen komt. Of dat ene kind die moeilijk zijn woede kan beheersen omdat hij bang is om buitengesloten te worden. Niet alleen is elke dag anders op de opvang, ook kent het veel uitdagingen.

De vraag is waarom lukt het in die ene situatie wel om de rust in jezelf te voelen en in een andere situatie niet? Waarom verloopt het ene contact stroef en stroperig, vind je het ene kind, ouder of gezin lastiger dan de andere?

Werken in de opvang is mensenwerk. Je bent samen met je collega’s bezig om een kind optimaal te begeleiden. Samen kijk je naar het voorkomen en oplossen van individuele en groepsprocessen. Daarnaast stem je af met ouders. Het begeleiden van kinderen doe je altijd samen.

Treen je Breen werkt samen met Gelukkig Kind, Praktijk Wijs en de Inholland Academy om aan alle behoeftes te kunnen voldoen.

Teamtraining

Wil je samen met je team meer pedagogische verdieping? Treen je Breen begeleidt teams binnen de opvang.

Met het team wordt gekeken naar de pedagogische kant van de ontwikkeling van een kind. Hoe kan je samen voldoening en plezier krijgen uit het werken met kinderen.

Hoe kan je een kind een veilige bedding geven, passend bij de leeftijd. Wanneer stimuleer je de zelfredzaamheid juist wel en wanneer nog even niet? Hoe los je conflicten tussen kinderen op een veilige manier op? Op welke leeftijd kunnen kinderen zelf conflicten oplossen? Wat kan en mag je verwachten van samenspelen op bepaalde leeftijden? Hoe geef je kinderen ruimte en wanneer begrens je ze? Wat doe je als kinderen overprikkeld zijn en vast blijven zitten in emoties? Hoe kan je samen met ouders de opvoeding van het kind vormgeven. Waar liggen mogelijkheden en ook onmogelijkheden.

Wij werken altijd met veel praktijkvoorbeelden. Ook stemmen we de training af op de vraag vanuit het team. Op deze manier kan er optimaal geleerd worden.

Neem contact op met Treen je Breen voor een training op maat.

Teamdag of Ouderavond

Treen je Breen verzorgt teamdagen en ouderavonden in de vorm van workshops. Workshops van een of twee dagdelen inspireren, geven inzicht en blijken waardevol. Treen je Breen heeft meerdere interactieve workshops ontwikkeld. Laat je inspireren door onderstaande bestaande workshops. Onderwerpen op aanvraag is ook mogelijk!

1. Grip op lastige oudergesprekken
2. Liefdevol grenzen stellen
3. Betekenisvolle en rijke kindgesprekken voeren
4. Feedback geven en ontvangen; Hart samenwerken
5. Kijken en luisteren achter het gedrag
6. Ieder kind zien vanuit zijn eigen ontwikkeling
7. Stimuleren van eigenaarschap bij het kind
8. Oplossingsgericht werken met kinderen

Opleiding Pedagogisch Coach
Inholland Academy

De opleiding Pedagogisch coach wordt er gewerkt volgens het principe 'ervarend leren'. Dit betekent dat de theorie die je als deelnemer aangereikt krijgt, direct gekoppeld wordt aan jouw eigen praktijk. Je gaat veel oefenen met pedagogisch coachen, zowel tijdens de lesbijeenkomsten als in je eigen werk op de kinderopvang.Je gaat aan de slag met pedagogische coaching door middel van coachingsgesprekken, videobegeleiding en coaching-on-the-job. Hierbij leer je de coachingsbehoefte te achterhalen en knelpunten en hiaten in de werkzaamheden van pedagogisch medewerkers te signaleren. Ook leer je hen bewust te worden van het eigen gedrag en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Binnen de opleiding is elkaar aanspreken en confronteren doorlopend een aandachtspunt. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten.

Edith geeft Video Interactie Begeleiding binnen Zorg en Welzijn Inholland Academy. Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Opleiders

Edith en Birgit Steijns.

In 2005 is Edith en in 2010 is Birgit gestart met haar praktijk voor kinderen- en jongerentherapie en ouderbegeleiding. Beiden hebben tientallen jaren ervaring in het therapeutisch begeleiden van baby's, kinderen, jongeren en hun ouders.


Ze hebben kennis over opvoeding, de ontwikkeling van baby tot adolescent en de uitdagingen die op het pad van opgroeien voorbijkomen. Sinds tien jaar geven ze hun kennis door aan professionele opvoeders, waaronder ook binnen de (kinder)opvang.


Hun visie is dat het tempo van ontwikkelen voor ieder kind uniek is en een unieke benadering vraagt. Ieder kind ontwikkelt zich, zodat hij rond zijn 18e levensjaar zelfredzaam door het leven kan gaan. Opvoeders sturen, begeleiden en motiveren het kind om de stappen te maken die ontwikkelingsgericht zijn.


Opvoeden is eenvoudig, maar eenvoudig opvoeden is heel ingewikkeld! Wanneer je de eenvoud ziet, zal je werkplezier vergroten.


Een warme Groet,

Birgit & Edith

© 2023 Treen je Breen